ŠK "Zagreb"
10000 Zagreb
Masarykova 22
Telefon:
(01) 3091 062
Mail:
sah.klub.zagreb@gmail.com

 

Telefon: (01) 3091-062
Mail: sah.klub.zagreb@gmail.com
 

      Predsjednik

Krešimir Sertić
Tel.: 01/3091-062
Mail: sah.klub.zagreb@gmail.com

 

      Tajnik

Nenad Frouth
Tel.: 099/5962-738
Mail: nenad.frouth@zg.t-com.hr

 

Zagrebački
šahovski savezHrvatski
šahovski savezFIDE


Europska
šahovska unija