ŠK "Zagreb"
10000 Zagreb
Masarykova 22
Telefon:
(01) 3091 062
Mail:
sah.klub.zagreb@gmail.com

 


19. ekipno državno prvenstvo
I. hrvatska šahovska liga za 2010. godinu

3. - 13. rujna 2010., Šibenik

 


Konačni poredak

Prvaci Hrvatske 1992. - 2010.

Pojedinačni rezultati igrača ŠK Zagreb

Rezultati naše momčadi po kolima

 

 

Konačni poredak

  Ekipa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MB
Bod.
1.    ŠK Liburnija, Rijeka   4,0 4,0 3,0 3,5 4,0 4,0 3,5 3,0 5,0
16
34,0
2.    ŠK Rijeka, Rijeka 2,0   3,5 3,0 4,0 4,0 3,0 5,0 4,0 4,5
14
33,0
3.    ŠK Đuro Đaković Hold., Sl. Brod 2,0 2,5   4,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5
13
31,5
4.    GŠK Mravince - DC, Mravince 3,0 3,0 1,5   3,0 3,0 3,5 5,0 4,5 4,5
12
31,0
5.    HAŠK Mladost, Zagreb 2,5 2,0 3,0 3,0   3,5 3,0 2,5 4,5 5,0
9
29,0
6.    ŠK Zagreb, Zagreb 2,0 2,0 2,5 3,0 2,5   3,5 3,5 3,5 4,5
9
27,0
7.    ŠK ETF - Osijek, Osijek 2,0 3,0 2,5 2,5 3,0 2,5   4,5 4,0 5,0
8
29,0
8.    ŠK Junior, Rijeka 2,5 1,0 2,0 1,0 3,5 2,5 1,5   3,0 4,5
5
21,5
9.    ŠK Grgin Dol, Požega 3,0 2,0 2,0 1,5 1,5 2,5 2,0 3,0   3,5
4
21,0
10.    ŠK Đakovo, Đakovo 1,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,5  
0
13,0

povratak na vrh             natjecanja              povratak na početnu stranicu


 

Momčadski prvaci Hrvatske od 1992. do 2010.

Godina Pobjednik
1992.     Mladost - Novogradnja, Zagreb
1993.     Mladost - Novogradnja, Zagreb
1994.     Mladost - Novogradnja, Zagreb
1995.     Teina - Mursa, Osijek
1996.     Borovo - Vukovar 91
1997.     Mursa, Osijek
1998.     Spin Valis, Požega
1999.     Mravince Dalmacijacement
2000.     Mravince Dalmacijacement
2001.     Mravince Dalmacijacement
2002.     Mravince Dalmacijacement
2003.     Mravince Dalmacijacement
2004.     Mravince Dalmacijacement
2005.     Mravince Dalmacijacement
2006.     Zagreb, Zagreb
2007.     Zagreb, Zagreb
2008.     Zagreb, Zagreb
2009.     ETF-Osijek
2010.     Liburnija, Rijeka

povratak na vrh             natjecanja              povratak na početnu stranicu


 

ŠK ZAGREB - pojedinačni rezultati

Ploča Igrač Partija + = - Bodova % Prosječni rejting
1.    Sergey Tiviakov 9 0 6 3 3,0 33,3 2644
2.    Evgeny Postny 9 2 6 1 5,0 55,6 2578
3.    Mladen Palac 9 1 8 0 5,0 55,6 2529
4.    Goran Dizdar 9 1 7 1 4,5 50,0 2483
5.    Robert Zelčić 9 1 8 0 5,0 55,6 2430
6.    Robert Lončar 9 2 5 2 4,5 25,0 2429
     ŠK ZAGREB 54 7 40 7 27,0 50,0 2516

povratak na vrh             natjecanja              povratak na početnu stranicu


 

ŠK ZAGREB - rezultati po kolima

1. kolo ŠK Zagreb ŠK Rijeka, Rijeka 2,0 - 4,0
1. VM    Sergey Tiviakov 2637 VM    Maxime Vachier - Lagrave 2721 = : =
2. VM    Evgeny Postny 2595 VM    Hrvoje Stević 2607 0 : 1
3. VM    Mladen Palac 2561 VM    Luka Lenič 2603 = : =
4. VM    Goran Dizdar 2555 VIM    Ognjen Cvitan 2531 = : =
5. VM    Robert Zelčić 2554 VM    Nenad Šulava 2552 = : =
6. IM    Robert Lončar 2419 VM    Mišo Cebalo 2493 0 : 1

2. kolo HAŠK Mladost, Zagreb ŠK Zagreb 3,5 - 2,5
1. VM    Pavel Eljanov 2761 VM    Sergey Tiviakov 2637 1 : 0
2. VM    Sergei Movsesian 2723 VM    Evgeny Postny 2595 = : =
3. VM    Zdenko Kožul 2604 VM    Mladen Palac 2561 = : =
4. VM    Alojzije Janković 2560 VM    Goran Dizdar 2555 = : =
5. VM    Davorin Kuljašević 2555 VM    Robert Zelčić 2554 = : =
6. VM    Krunoslav Hulak 2510 IM    Robert Lončar 2419 = : =

3. kolo ŠK Zagreb ŠK Đakovo, Đakovo 4,5 - 1,5
1. VM    Sergey Tiviakov 2637 IM    Rudolf Sertić 2422 0 : 1
2. VM    Evgeny Postny 2595 IM    Nenad Mrkonjić 2394 1 : 0
3. VM    Mladen Palac 2561 FM    Drago Vargić 2360 1 : 0
4. VM    Goran Dizdar 2555 IM    Uroš Krstić 2410 = : =
5. VM    Robert Zelčić 2554 FM    Pero Aščić 2310 1 : 0
6. IM    Robert Lončar 2419 M    Tomislav Drmić 2302 1 : 0

4. kolo ŠK ETF - Osijek, Osijek ŠK Zagreb 2,5 - 3,5
1. VM    Alexander Beliavsky 2632 VM    Sergey Tiviakov 2637 = : =
2. VM    Zbynek Hracek 2633 VM    Evgeny Postny 2595 0 : 1
3. VM    Zoran Jovanović 2520 VM    Mladen Palac 2561 = : =
4. VM    Dražen Sermek 2524 VM    Goran Dizdar 2555 = : =
5. VM    Nenad Ferčec 2498 VM    Robert Zelčić 2554 = : =
6. VM    Ivan Leventić 2498 IM    Robert Lončar 2419 = : =

5. kolo ŠK Zagreb ŠK Liburnija, Rijeka 2,0 - 4,0
1. VM    Sergey Tiviakov 2637 VM    Arkadij Naiditsch 2674 = : =
2. VM    Evgeny Postny 2595 VM    Robert Markus 2624 = : =
3. VM    Mladen Palac 2561 VM    Ivan Šarić 2567 = : =
4. VM    Goran Dizdar 2555 VM    Ognjen Jovanić 2523 0 : 1
5. VM    Robert Zelčić 2554 VM    Ante Šarić 2472 = : =
6. IM    Robert Lončar 2419 IM    Miroslaf Žufić 2429 0 : 1

6. kolo ŠK Zagreb ŠK Junior, Rijeka 3,5 - 2,5
1. VM    Sergey Tiviakov 2637 VM    Marin Bosiočić 2557 = : =
2. VM    Evgeny Postny 2595 VM    Dragan Kosić 2481 = : =
3. VM    Mladen Palac 2561 VM    Igor Miladinović 2560 = : =
4. VM    Goran Dizdar 2555 VM    Darko Dorić 2471 = : =
5. VM    Robert Zelčić 2554 VM    Davor Rameša 2326 = : =
6. IM    Robert Lončar 2419 VM    Davor Vlahov 2235 1 : 0

7. kolo ŠK Grgin Dol, Požega
ŠK Zagreb 2,5 - 3,5
1. VM    Igor Khenkin 2614 VM    Sergey Tiviakov 2637 = : =
2. VM    Csaba Horvath 2529 VM    Evgeny Postny 2595 = : =
3. VM    Davorin Komljenović 2465 VM    Mladen Palac 2561 = : =
4. IM    Darko Feletar 2391 VM    Goran Dizdar 2555 0 : 1
5. IM    Branko Kutuzović 2334 VM    Robert Zelčić 2554 = : =
6. IM    Dražen Muše 2370 IM    Robert Lončar 2419 = : =

8. kolo ŠK Zagreb GŠK Mravince - Cemex, Mravince 3,0 - 3,0
1. VM    Sergey Tiviakov 2637 VM    Vladimir Malakhov 2725 = : =
2. VM    Evgeny Postny 2595 VM    Alexey Dreev 2649 = : =
3. VM    Mladen Palac 2561 VM    Bogdan Lalić 2495 = : =
4. VM    Goran Dizdar 2555 VM    Ivan Žaja 2482 = : =
5. VM    Robert Zelčić 2554 VM    Mladen Muše 2446 = : =
6. IM    Robert Lončar 2419 VM    Vlatko Kovačević 2471 = : =

9. kolo ŠK Đuro Đaković Holding - Sl. Brod ŠK Zagreb 3,5 - 2,5
1. VM    Viktor Bologan 2690 VM    Sergey Tiviakov 2637 1 : 0
2. VM    Ante Brkić 2564 VM    Evgeny Postny 2595 = : =
3. VM    Davor Rogić 2591 VM    Mladen Palac 2561 = : =
4. IM    Blažimir Kovačević 2459 VM    Goran Dizdar 2555 = : =
5. IM    Vjekoslav Živković 2379 VM    Robert Zelčić 2554 = : =
6. VM    Zoltan Ribli 2555 IM    Robert Lončar 2419 = : =

povratak na vrh             natjecanja              povratak na početnu stranicu


Zagrebački
šahovski savezHrvatski
šahovski savezFIDE


Europska
šahovska unija