ŠK "Zagreb"
10000 Zagreb
Masarykova 22
Telefon:
(01) 3091 062
Mail:
sah.klub.zagreb@gmail.com

 


Rezultati ŠK "Zagreb"


2012.    

     Seniori

     1. hrvatska šahovska (Šibenik, 22. rujna. - 1. listopada) -
     

     Kup Republike Hrvatske za šahiste (Šibenik, 15.-20.5.) - 5. mjesto
     
Sastav: Mladen Palac, Robert Zelčić, Branko Rogulj, Robert Lončar

    

     Seniorke

     2. hrvatska šahovska liga za seniorke (23.8.-26.8.) -
   
 


     Juniori i kadeti

     1. hrvatska šahovska liga za juniore Topusko, 31.ožujka - 6. travnja) - 6. mjesto
     Sastav: Lovro Čupić, Matej Jusup, Nikola Greb, Bruno Pavčević, Miljenko Muha, Bruno Erenda
   

     Hrvatska kadetska liga centar, (listopad) -  


2011.    

     Seniori

     1. hrvatska šahovska (Šibenik, 3.-13. listopada) -
     Sastav:
Sergey Fedorchuk, Evgeny Postny, Mladen Palac, Robert Zelčić, Branko Rogulj,
     Robert Lončar

     Kup Republike Hrvatske za šahiste (Šibenik, 17.-22.5.) - 3. mjesto
     
Sastav: Mladen Palac, Robert Zelčić, Branko Rogulj, Robert Lončar

    

     Seniorke

     2. hrvatska šahovska liga za seniorke (Vinkovci, 26.8.-28.8.) - 4. mjesto
     Sastav:
Rajka Smokvina-Korbar, Dina Daud, Katarina Cvijanović, Katarina Varga   


     Juniori i kadeti

     1. hrvatska šahovska liga za juniore (Sveti Filip i Jakov, 25.travnja -1. svibnja) - 4. mjesto
     Sastav: Lovro Čupić, Josip Stočko, Matej Jusup, Nikola Greb

     Hrvatska kadetska liga centar, (listopad) - 3. mjesto
     Sastav: Bruno Pavčević, Miljenko Muha, Bruno Erenda, Mihael Grmovšek, Magdalena Muha

     Finale Hrvatske kadetske lige, (Topusko, 26.-30.12) - 7. mjesto
     Sastav: Bruno Pavčević, Miljenko Muha, Magdalena Muha, Robert Šimić


2010.    

     Seniori

     1. hrvatska šahovska (Šibenik, 3.-13. rujna) - 6. mjesto
     Sastav:
Sergey Tiviakov, Evgeny Postny, Mladen Palac, Goran Dizdar, Robert Zelčić, Robert Lončar

     Kup Republike Hrvatske za šahiste (Šibenik, 18.-23.5.) - 8. mjesto
     
Sastav: Mladen Palac, Evgeny Postny, Goran Dizdar, Robert Zelčić

    

     Seniorke

     2. hrvatska šahovska liga za seniorke (Topusko, 26.8.-29.8.) - 5. mjesto
     Sastav:
Rajka Smokvina-Korbar, Mirela Mikić Muha, Katarina Cvijanović, Dina Daud, Katarina Varga   


     Juniori i kadeti

     1. hrvatska šahovska liga za juniore (Sveti Filip i Jakov, 5.-11. travnja) - 7. mjesto
     Sastav: Josip Stočko, Matej Jusup, Nikola Greb, Lovro Čupić, Hrvoje Sinković
     

     Hrvatska kadetska liga centar, (ožujak - svibanj) - 7. mjesto
     Sastav: Antun Meglić, Kristijan Štefanec, Bruno Pavčević, Mihael Grmovšek, Miljenko Muha,
     Bruno Erenda, Magdalena Muha, Robert Šimić


2009.

     Seniori

     1. hrvatska šahovska liga (Šibenik, 20.9.-30.9.) - 3. mjesto
     Sastav: Sergey Tiviakov, Mladen Palac, Evgeny Postny, Goran Dizdar, Robert Zelčić, Ivan Žaja,
                  Robert Lončar

     Kup Republike Hrvatske za šahiste (Šibenik, 19.-24.5.) - 3. mjesto
     Sastav: Mladen Palac, Goran Dizdar, Robert Zelčić, Ivan Žaja, Rober Lončar

     

     Seniorke

     2. hrvatska šahovska liga za seniorke (Našice, 27.8.-30.8.) - 7. mjesto
     Sastav: Rajka Smokvina-Korbar, Dina Daud, Katarina Cvijanović, Katarina Varga

     

     Juniori i kadeti

     1. hrvatska šahovska liga za juniore (Sveti Filip i Jakov, 13.-19. travnja) - 4. mjesto
     Sastav: Marijan Okroša, Mario Feltan, Nikola Greb, Lovro Čupić, Hrvoje Sinković

     Hrvatska kadetska liga centar, (svibanj - rujan) - 5. mjesto
     Sastav: Nikola Greb, Lovro Čupić, Antun Meglić, Kristijan Štefanec, Bruno Pavčević, Miljenko Muha


2008.

     Seniori

     1. hrvatska šahovska liga (Šibenik, 25.9.-4.10.) - 1. mjesto
     Sastav: Krishnan Sasikiran, Evgeny Postny, Kiril Georgiev, Mladen Palac, Robert Zelčić,
                  Goran Dizdar, Ivan Žaja

     24. europski kup prvaka (Kalithea, Grčka 16.10.-24.10.) - 13. mjesto
     Sastav: Krishnan Sasikiran, Evgeny Postny, Kiril Georgiev, Mladen Palac, Robert Zelčić,
                  Goran Dizdar, Ivan Žaja

     Kup Republike Hrvatske za šahiste (Šibenik, 20.-25.5.) - 2. mjesto
     Sastav: Kiril Georgiev, Mladen Palac, Robert Zelčić, Goran Dizdar

   

     Seniorke

     2. hrvatska šahovska liga za seniorke (Podgarić, 28.8.-31.8.) - 4. mjesto
     Sastav: Anet Režek-Jambrak, Maja Zelčić, Katarina Cvijanović, Dina Daud, Katarina Varga

   

     Juniori i kadeti

     2. hrvatska šahovska liga za juniore (lipanj - rujan) - 1. mjesto
     Sastav: Marijan Okroša, Lovro Čupić, Nikola Greb, Hrvoje Sinković, Mihovil Vučić

     Hrvatska kadetska liga centar, (travanj - studeni) - 2. mjesto
     Sastav: Lovro Čupić, Nikola Greb, Mihovil Vučić, Antun Meglić, Kristijan Štefanec, Bruno Pavčević

     Finale Hrvatske kadetske lige, (travanj - studeni) - 3. mjesto
     Sastav: Lovro Čupić, Nikola Greb, Mihovil Vučić, Antun Meglić


2007.

     Seniori

     1. hrvatska šahovska liga (Šibenik, 12.10.-22.10.) - 1. mjesto
     Sastav: Krishnan Sasikiran, Baadur Jobava, Kiril Georgiev, Mladen Palac, Robert Zelčić,
                 Goran Dizdar, Nenad Šulava, Ivan Žaja

     23. europski kup prvaka (Elmer-Antalya, Turska 2.10.-10.10.) - 5. mjesto
     Sastav: Krishnan Sasikiran, Baadur Jobava, Mladen Palac, Robert Zelčić, Goran Dizdar,
                  Nenad Šulava, Ivan Žaja

     Kup Republike Hrvatske za šahiste (Šibenik, 16.5.-21.5.) - 3. mjesto
     Sastav: Mladen Palac, Goran Dizdar, Nenad Šulava, Ivan Žaja

   

     Seniorke

     2. hrvatska šahovska liga za seniorke (Valpovo, 6.9.-9.9.) - 5. mjesto
     Sastav: Katarina Cvijanović, Dina Daud, Katarina Varga, Astrid Pavlina

 

     Juniori i kadeti

     1. hrvatska šahovska liga za juniore (Sveti Filip i Jakov, 9.-15. travnja) - 10. mjesto
     Sastav: Nikola Greb, Mihovil Vučić, Hrvoje Sinković, Lovro Čupić

     Hrvatska kadetska liga centar, (listopad - studeni) - 4. mjesto
     Sastav: Lovro Čupić, Nikola Greb, Ivan Majer, Mihovil Vučić2006.

     Seniori

     1. hrvatska šahovska liga (Šibenik, 21.9.-3.10.) - 1. mjesto
     Sastav: Liviu-Dieter Nisipeanu, Kiril Georgiev, Mladen Palac, Goran Dizdar,
                 Robert Zelčić , Nenad Šulava

     Kup Republike Hrvatske za šahiste (Šibenik, 9.5.-14.5.) - 4. mjesto
     Sastav: Mladen Palac, Goran Dizdar, Robert Zelčić, Nenad Šulava, Ervin Sindik, Nenad Škare

 

     Juniori i kadeti

     1. hrvatska šahovska liga za juniore, (Sveti Filip i Jakov, 17.4.-23.4.) - 4. mjesto
     Sastav: Matija Sinković, Mihovil Vučić, Hrvoje Sinković, Nikola Greb, Darko Obad

     Hrvatska kadetska liga centar, (ožujak - studeni) - 3. mjesto
     Sastav: Mihovil Vučić, Hrvoje Sinković, Nikola Greb, Ivan Majer


2005.

     Seniori

     1. hrvatska šahovska liga (Šibenik, 1.10.-10.10.) - 5. mjesto
     Sastav: Alexei Fedorov, Andrey Shariyazdanov, Robert Zelčić, Ivan Žaja, Nenad Šulava,
                  Dean Zečević

     (Od 2005. ŠK "Zagreb" nastupa pod sadašnjim imenom.)

       

Zagrebački
šahovski savezHrvatski
šahovski savezFIDE


Europska
šahovska unija