ŠK "Zagreb"
10000 Zagreb
Masarykova 22
Telefon:
(01) 3091 062
Mail:
sah.klub.zagreb@gmail.com

 


Članovi skupštine kluba

                                    Krešimir Sertić

                                    Nenad Škare

                                    Filip Kovačević

                                    Damir Mikuljan

                                    Damir Mikić

                                    Salko Sefić

                                    Darko Repač

                                    Mate Gospodinović

                                    Ervin Sindik

                                    Mladen Palac

                                    Željko Pavičić

                                    Goran Dizdar

                                    Robert Zelčić

                                    Silvije Petrović

                                    Nenad Frouth

 

       

Zagrebački
šahovski savezHrvatski
šahovski savezFIDE


Europska
šahovska unija